Compromesos amb el futur, compromesos amb el medi ambient

Estratègia mediambiental

La gestió ambiental de Crèdit Andorrà és un eix clau de l’estratègia de responsabilitat social corporativa del Grup. El nostre reiterat compromís ambiental, impulsant accions per reduir els impactes i emprenent iniciatives per promoure una consciència sostenible entre els empleats, els clients, els proveïdors i el conjunt de la societat, ens posiciona com un dels bancs andorrans pioners en la protecció de l’entorn.

group
group 8@2x 1
group 3

Gestió ambiental

El respecte i la preservació del medi ambient constitueixen un objectiu per a Crèdit Andorrà. Des de l’inici, hem obert el camí a incorporar els criteris de sostenibilitat en la nostra activitat, conscients que el desenvolupament del negoci genera una sèrie d’impactes en l’entorn que hem de minimitzar, controlar i transformar en accions positives a favor del progrés social.

Què és el Sistema de Gestió Ambiental (SGA)?
El 2004 vam posar en marxa el Sistema de Gestió Ambiental (SGA), certificat segons la norma ISO 14001. L’SGA comprèn de manera transversal tota la cadena de valor, des de la mateixa activitat financera fins als proveïdors, els empleats, els clients i la societat. Alhora, ens ha permès introduir criteris de gestió basats en l’eficàcia ambiental, la reducció de consums de matèries primeres i energia, i la lluita contra el canvi climàtic, a més d’iniciatives de sensibilització i compromís social.
organigrama SVG CAT
group 40
Objectiu 1
Incloure criteris d’eficiència ambiental en els processos de negoci i operatius.
group 18
Objectiu 2
Mantenir la certificació ISO 14001:2015.
group 23
Objectiu 3
Minimitzar els impactes ambientals de l’activitat del Banc.
group 11
Objectiu 4
Implementar aliances estratègiques de valor.
group 43
Objectiu 5
Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
combined shape@2x 1

Documentació

Acompliment ambiental 2021
Dia mundial del reciclatge
Acompliment ambiental 2020
Recomanacions per a un consum responsable
Dia mundial del medi ambient
np_video-download_566745_000000 Created with Sketch.
3.563 kg de gràcies
Pla de gestió ambiental
Compromís ambiental per a proveïdors
3.563 kg de gràcies
Guia de bones pràctiques ambientals
newscombined

Notícies